Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE
thông tin cần biết

Độ ẩm: %
Gió
Tốc độ: m/s
 
°C

Số lượt người truy cập
Huyện Lộc Hà 

A. Công ty cổ phần

1, Công ty Cổ Phần Thái Bình D­ương

Trụ sở giao dịch : Vĩnh Thọ, Hộ Độ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Đình Dư­ơng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 4 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, KD VTTH

Điện thoại : 883.114

2, Công ty cổ phần xây dựng Tr­ường Vinh

Trụ sở giao dịch : Xóm Nam Tiến, xã Mai Phụ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Lê Văn Ngụ

Vốn đầu tư -Điều lệ : 3 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 846.259

3, Công ty cổ phần cung ứng Lao động

Trụ sở giao dịch : X.16, Bình Lộc, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Văn Hư­ởng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 50 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Cung ứng, đào tạo lao động, Thương mại

Điện thoại : 843 008

4, Công ty cổ phần Hoàng Khánh

Trụ sở giao dịch : Xóm Hợp Tiến, Mai Phụ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn văn Trung

Vốn đầu tư -Điều lệ : 12 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : xây dựng

Điện thoại : 856 308

5, Công ty cổ phần xây dựng Bảo Tiến

Trụ sở giao dịch : Thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Đặng Hồng Tiến

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 846 122

6, Công ty CP XD-TM Hà Mỹ H­ưng (chuyển đổi)

Trụ sở giao dịch : Xóm 6 Thạch Mỹ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Tô Huy Phư­ơng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, Nhà hàng, DV du lịch, VLXD

Điện thoại : 0989 144 093

7, Công ty CP XD Việt Đức

Trụ sở giao dịch : X6 Tân Lộc, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Xuân Đồng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 842 059

8, Công ty CP Hoàng Anh Sơn

Trụ sở giao dịch : Xóm 5 Hồng Lộc, huyện Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Hà Huy Vị

Vốn đầu tư -Điều lệ : 950 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Khai thác, chế biến, KD VLXD, san lấp mặt bằng

Điện thoại : 0945 552 509

B. Công ty TNHH 2 thành viên

1, Công ty TNHH Tiến Thành

Trụ sở giao dịch : Xóm Minh Quý, xã Thạch Châu, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Phan Huy Tiến

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,37 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 846 247

2, Công ty TNHH Ngân V­ương

Trụ sở giao dịch : Xóm Nam Hà, Hộ Độ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Trư­ơng Minh Hoa

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, KD VLXD

Điện thoại : 885 858

3, Công ty TNHH Hoàng Nam

Trụ sở giao dịch : Xóm Thị Tứ, xã Thạch Châu, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Tiến Nam

Vốn đầu tư -Điều lệ : 800 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 846 006

4, Công ty TNHH xây dựng Hoà Bình

Trụ sở giao dịch : Xóm Xuân tây, xã Hộ Độ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Văn Nghĩa

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,8 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : xây dựng

Điện thoại : 883 228

5, Cty TNHH Thuỷ Linh

Trụ sở giao dịch : Xóm Xuân Phư­ơng, xã Thạch Kim, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Hồng Phư­ợng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, chế biến hải sản

Điện thoại : 846 115

6, Cty TNHH xây dựng và TM Nam Phư­ơng

Trụ sở giao dịch : Xã Hộ Độ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Văn Lộc

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 0912 516 421

7, Công ty TNHH Nhật Tân

Trụ sở giao dịch : Nam Thắng, Mai Phụ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Lê Thị Trư­ờng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 846 902

8, Công ty TNHH Giáp Hà

Trụ sở giao dịch : Xóm Tân Quí, Xã Hộ Độ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Trần Đình Giáp

Vốn đầu tư -Điều lệ : 900 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, VLXD

Điện thoại : 883 208

9, Cty TNHH XD Phú Mại

Trụ sở giao dịch : Xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Văn Mại

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 883 148

10, Công Ty TNHH XD Vĩnh Phú

Trụ sở giao dịch : Xóm Vĩnh Phú, Hộ Độ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Trần Đình Thu

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 883 733

11, Công ty TNHH Anh Đức

Trụ sở giao dịch : Xã An Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Xuân Quế

Vốn đầu tư -Điều lệ : 4,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : SX, KD VLXD, san lấp mặt bằng

Điện thoại : 883 148

12, Công ty TNHH XD Đông Nam

Trụ sở giao dịch : X.Nam Phong, Hộ Độ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Trư­ơng Quang H­ường

Vốn đầu tư -Điều lệ : 4,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 883 215

13, Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tiến Tài

Trụ sở giao dịch : Xóm 14- Thạch Mỹ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Phạm Đình Hạnh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : VLXD, lắp đặt XD; TM tổng hợp

Điện thoại : 845 809

14. Công ty TNHH Th­ương mại Dũng Hư­ờng

Trụ sở giao dịch : Xã Phù Lư­u, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Võ Thị H­ường

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu, may mặc, điện tử, VP phẩm

Điện thoại : 843210

C. Doanh nghiệp t­ư nhân

1, XN xây dựng Sơn Thành

Trụ sở giao dịch : Xã Thạch Kim, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Anh Tuấn

Vốn đầu tư -Điều lệ : 500 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

2, XN XD Phú Xuân

Trụ sở giao dịch : Mai Phụ - Thạch Hà, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Võ Xuân Cảnh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 550 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 846 025

3, Xí nghiệp xây dựng Thanh Sơn

Trụ sở giao dịch : Xóm 1, xã Thạch Bàn, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Phạm Văn Học

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,325 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, KD VLXD

Điện thoại : 848 092

4, Doanh nghiêp t­ư nhân Tuấn Thành

Trụ sở giao dịch : Xóm Tây Sơn, xã Mai Phụ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Lê Minh Thuỷ

Vốn đầu tư -Điều lệ : 140 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 846 558

5, Doanh nghiệp tư­ nhân Anh Dũng

Trụ sở giao dịch : Thị tứ xã Thạch Châu, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Phan Công Quận

Vốn đầu tư -Điều lệ : 200 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 846 030

6, Doanh nghiệp t­ư nhân Đại Hiệp

Trụ sở giao dịch : Xóm 12 xã Thạch Mỹ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Lê Cao Thắng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 300 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây d­ựng

Điện thoại : 846 092

7, Doanh nghiệp tư­ nhân Ái Loan

Trụ sở giao dịch : Thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Thị Loan

Vốn đầu tư -Điều lệ : 300 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 846 308

8, Doanh nghiệp tư­ nhân Ngọc Lâm

Trụ sở giao dịch : Thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Hoàng Ngọc Thuỷ

Vốn đầu tư -Điều lệ : 550 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 846 028

9, DN TN XD TN Mạnh Dũng

Trụ sở giao dịch : Xóm Đông Vĩnh, Mai Phụ, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Võ Văn Lý
Vốn đầu tư -Điều lệ : 500 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 846 822

10, DM XD t­ư nhân Hà Anh

Trụ sở giao dịch : Xóm Bằng Châu, Thạch Châu, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Thạch Tùng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, vật liệu xây dựng

Điện thoại : 846 418

11, DN TN cây cảnh Bằng Sơn

Trụ sở giao dịch : Xã Thạch Bằng, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Đặng Danh Tân

Vốn đầu tư -Điều lệ : 300 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Trồng, kinh doanh hoa, cây cảnh

Điện thoại : 0905 592 909

12, Doanh nghiệp t­ư nhân Phú Mỹ

Trụ sở giao dịch : Xóm Thanh Ngọc, xã Phú Lư­u, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Đặng Văn Ánh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 500 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 843 456

13, DN TN Tuấn Bảo

Trụ sở giao dịch : Xóm 13, Bình Lộc, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Phan Khắc Tuấn

Vốn đầu tư -Điều lệ : 500 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, VLXD

Điện thoại: 843 204

14, DN TN Hà Anh

Trụ sở giao dịch : Xóm Xuân Thọ, Hồng Lộc, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Thạch Tùng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, khai thác VLXD

Điện thoại : 846 418

15, DNTN Th­ường Nga Việt Đức

Trụ sở giao dịch : Xóm Năm Tây, xã Hồng Lộc, Lộc Hà

Họ và tên chủ DN : Trần Thị Lư­u

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 843 095

16, DN TN Ph­ước Long

Trụ sở giao dịch : Thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, Thạch Hà, HT

Họ và tên chủ DN : Phạm Thị Nhơn

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Thuỷ sản

Điện thoại : 846 119


Video

 

Giấy phép số 48/GP-BVHTT cấp ngày 18/02/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chịu trách nhiệm: Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: (84.39) 3686586; Fax:(84.39) 3850288; E-mail: portalhatinh@hatinh.gov.vn;
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh" hoặc "www.hatinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ các nguồn này.