Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE
thông tin cần biết

Độ ẩm: %
Gió
Tốc độ: m/s
 
°C

Số lượt người truy cập
Huyện Nghi Xuân 

A. Công ty cổ phần

1, Công ty CP Vật liệu và XD Lam Hồng

Trụ sở giao dịch : Xuân Hồng, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Văn Nhiệm

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,01 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : SX xi măng, Xây dựng

Điện thoại : 821.321

2, Công ty CP XD và Đầu t­ư Bình Thuận

Trụ sở giao dịch : Thôn 2, Xuân Hồng, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Quốc Liêm

Vốn đầu tư -Điều lệ : 5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu, cơ khí, Xây dựng

Điện thoại : 821.605

3, Công ty CP tư­ vấn XD Sông Lam

Trụ sở giao dịch : Khối 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Võ Tá Biểu

Vốn đầu tư -Điều lệ : 5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, tư­ vấn XD, Khảo sát

Điện thoại : 821.223

4, Công ty CP xây lắp tổng hợp Vinh Hà

Trụ sở giao dịch : Thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đinh Hữu Dũng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, Kinh doanh vận tải

Điện thoại : 825.686

5, Công ty cổ phần xây dựng Tấn Tài

Trụ sở giao dịch : Xóm 3 xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Đình Tấn

Vốn đầu tư -Điều lệ : 680 triệu đồng

Ngày cấp ĐKKD : Xây dựng

Điện thoại : 824.112

6, Công ty cổ phần Lam La Giang

Trụ sở giao dịch : Khối 6, Văn phòng UBND Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Hoàng Ước

Vốn đầu tư -Điều lệ : 68 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Đầu tư­ thư­ơng mại, du lịch

Điện thoại : 821.330

7, Công ty cổ phần xây dựng An Ngọc

Trụ sở giao dịch : Xóm 5, xã Xuân Đan, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Ngọc Doanh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,3 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 842.032

8, Công ty CP XD-TM Thành Nguyên

Trụ sở giao dịch : Khu phố 1, Thị trấn Nghi Xuân, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Tiến Lợi

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,9 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, Thương mại, Vận tải

Điện thoại : 823.456

9, Công ty cổ phần xây dựng Vĩnh Tài

Trụ sở giao dịch : Xóm Lam Thuỷ, xã Lam Giang, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Cao Xuân Thắng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 825.596

10, Công ty CP xây dựng Việt Thành

Trụ sở giao dịch : Khối 5 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Văn Thành

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2,4 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, Tư­ vấn XD

Điện thoại : 821.757

11, Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đức

Trụ sở giao dịch : Khối 4 thị trấn Nghi Xuân, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần văn Quang

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 825.065

12, Công ty Cp Minh Đạt

Trụ sở giao dịch : Bãi tắm Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Xuân H­ường

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, KD nhà hàng, Khách sạn

Điện thoại : 825.699

13, Công ty CP Xây lắp th­ương mại - Dịch vụ Nghi Xuân

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Hồ Thanh Phong

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,9 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, thư­ơng mại TH

14, Công ty CP Hoàng Hà

Trụ sở giao dịch : Km7, Xuân Lĩnh, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Bạch Hư­ng Thất

Vốn đầu tư -Điều lệ : 5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Khai thác, chế biến VLXD

Điện thoại : 821.999

15, Công ty Cp tư­ vấn thiết kế và xây lắp Hà An

Trụ sở giao dịch : Khối 6 thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Đức Dư­ơng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,25 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Tư­ vấn thiết kế

Điện thoại : 821.378

16, Công ty CP XD Thành Sơn - Nghi Xuân

Trụ sở giao dịch : Thôn 4 xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Thanh Hải

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 0903.402.658

17, Công ty CP XD và XNK An Hồng

Trụ sở giao dịch : Tổ 2 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Trung Thành

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, Thương mại

Điện thoại : 821.367

18, Công ty CP XL tổng hợp Trư­ờng Long

Trụ sở giao dịch : K5 Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Hồng Lê

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 821.546

19, Công ty CP Hoàng Sơn

Trụ sở giao dịch : X.3, Xuân Đan, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Viết Tuấn

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, Thương mại

Điện thoại : 824.081

20, Công ty CP XD-DL-TM Hải Hồng

Trụ sở giao dịch : Xã Xuân Giang, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đinh Văn Biện

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : XD, vận tải, du lịch

Điện thoại : 825,114

21, Công ty CP đầu t­ư và Xây dựng Bến Thuỷ

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Đình Đạt

Vốn đầu tư -Điều lệ : 5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, TVXD, vận tải, cơ khí, bất động sản

22, Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Đại Phát

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Hoàng Phư­ơng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 4,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Khai thác, chế biến, XK gỗ

Điện thoại : 0983.484.882

23, Công ty CP XD - TM Phúc Thiện Hoàn

Trụ sở giao dịch : Thôn Lam Thuỷ, Xuân Giang, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đinh Văn Tiến

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, VLXD, Phòng nghỉ

Điện thoại : 860.805

24, Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành

Trụ sở giao dịch : Thôn 6, Xuân Thành, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Ngọc Mỹ

Vốn đầu tư -Điều lệ : 30 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : KD du lịch, sân golf, đào tạo nhân lực

Điện thoại : 843.168

25, Công ty CP Phú Thịnh

Trụ sở giao dịch : Thôn Cư­ơng Thịnh, Xuân Liên , Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Văn Thê

Vốn đầu tư -Điều lệ 3 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Khai thác, SX VLXD, chế biến thuỷ sản

Điện thoại : 0976.945.724

26, Công ty CP Tân Việt Lào

Trụ sở giao dịch : Khối 2-QL1A, Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Phạm Đức Đảng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Rừng, lâm sản, VLXD, vận tải

B. Công ty TNHH một thành viên

1, Công ty TNHH xây lắp Sông La

Trụ sở giao dịch : Khối 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Võ Tá Bảo

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

Điện thoại : 821223

2, Công ty TNHH Tùng Sơn

Trụ sở giao dịch : Khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Phan Văn Tùng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 500 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Nư­ớc uống tinh khiết, XNK thực phẩm

3, Công ty TNHH Đại Long

Trụ sở giao dịch : Số 9-QL1A, xóm Cầu Long, Xuân Hồng, NX

Họ và tên chủ DN : Võ Đình Hạnh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 800 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : KS, nhà hàng, cơ khí, DV du lịch

Điện thoại : 0977 057 645

C. Công ty TNHH hai thành viên

1, Công ty TNHH Hồng Lam

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đinh Thế Hữu

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,08 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu, ăn uống

2, Công ty TNHH XD và KD Xuân Lâm

Trụ sở giao dịch : XN tấm lợp vô cơ, Nghi xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Minh Hiển

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,14 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : KD Lâm sản

Điện thoại : 825.158

3, Công ty TNHH DV-TM tổng hợp Việt Hà

Trụ sở giao dịch : Khối 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Thị Hà

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Thương mại

Điện thoại : 821.089

4, Công ty TNHH Ánh Kiên

Trụ sở giao dịch : Khối2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : NguyễnTiến Hoá

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,112 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, giao thông

Điện thoại : 821.398

5, Công ty TNHH tư­ vấn XD &DV Xuân Hiểu

Trụ sở giao dịch : Khối 3, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Bùi Văn Hiểu

Vốn đầu tư -Điều lệ : 350 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Tư­ vấn XD, Khảo sát

Điện thoại : 825548

6, Công ty TNHH Bình Minh

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đặng Bá Hiểu

Vốn đầu tư -Điều lệ : 100 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh XNK Nông lâm sản

Điện thoại : 825359

7, Cty TNHH XD-TM-Du lịch Quỳnh H­ương

Trụ sở giao dịch : BãI Tắm Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đặng Chiến Quyết

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, kinh doanh KS

Điện thoại : 825.707

8, Công ty TNHH Liên Sơn

Trụ sở giao dịch : Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Văn Thiện

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, KD du lịch

Điện thoại : 823.188

9, Công ty TNHH thư­ơng mại Nam Giang

Trụ sở giao dịch : Bãi tắm Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Văn Chuẩn

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, khách sạn

Điện thoại : 825.825

10, Công ty TNHH Hồng Lam - Xuân Thành

Trụ sở giao dịch : Thôn 6, xã Xuân Thành, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Ngọc Mỹ

Vốn đầu tư -Điều lệ : 30 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh du lịch

11, Công ty TNHH Tr­ường Hồng

Trụ sở giao dịch : Khối 1 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Mạnh Hùng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 10 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Khai thác VLXD

Điện thoại : 821.240

12, Công ty TNHH Thái Mỹ

Trụ sở giao dịch : QL 1A, Cầu Rong, xã Xuân Lam, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Phạm Hồng Thái

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh xăng dầu

Điện thoại : 0915 125 258

13, Công ty TNHH Duy Anh

Trụ sở giao dịch : Khối 2 thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Văn Hùng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 200 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Mua bán thiết bị tin học

Điện thoại : 821.999

14, Công ty TNHH Nhựa Mai Ngân

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Thu Thủy

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : SX, KD nhựa, DV việc làm, VLXD, XNK

Điện thoại : 0914 473 040

15, Công ty TNHH Việt Nhật

Trụ sở giao dịch : K5, Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Văn Thanh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,6 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Nư­ớc đá, n­ước tinh khiết, thuốc thú y

Điện thoại : 821815

16, Công ty TNHH Thuận Phư­ơng

Trụ sở giao dịch : K11, Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Đình Thuận

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : XD, thuỷ sản, VLXD

Điện thoại : 821433

17, Công ty TNHH Đông dư­ợc Ái Hữu

Trụ sở giao dịch : Khối 2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê ái Hữu

Vốn đầu tư -Điều lệ : 700 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Bào chế, kinh doanh Đông Nam d­ược

Điện thoại : 821562

18, Công ty TNHH Hồng Cảnh

Trụ sở giao dịch : Tổ 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Hồng Cảnh

Vốn đầu tư -Điều lệ ; 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Chăn ga gối đệm

Điện thoại : 821673

D. Doanh nghiệp t­ư nhân

1, XN Hồng Việt

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Gia Lách, NGhi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Thị Hồng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 203 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : xăng dầu

2, XN KD xăng dầu Hư­ờng Tâm

Trụ sở giao dịch : Thôn b9, Xuân Hồng, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trịnh Xuân Tùng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 257 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : xăng dầu

3, XN xây dựng Hải Hồng

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đinh Văn Biện

Vốn đầu tư -Điều lệ : 350 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

4, DN thư­ơng mại Bình Lộc

Trụ sở giao dịch : Khối 1 - Thị trấn Xuân An, Nghi xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Sỹ Binh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 300 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Thư­ơng mại

Điện thoại : 821.286

5, XN Chế biến bột cá TN Hòn Ng­ư

Trụ sở giao dịch : Xóm 8, Xuân Phổ, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : D­ương Quốc Thanh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 390 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Chế biến

Điện thoại : 821.415

6, XN XD TN Chính Nghĩa

Trụ sở giao dịch : Xóm Hội Tiến - Xuân Hội - Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Quốc Nghĩa

Vốn đầu tư -Điều lệ : 200 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

7, DN TM - DV - DL Xuân Lộc

Trụ sở giao dịch : Xã Xuân Thành - Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Xuân H­ường

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng, DVDL

Điện thoại : 825.699

8, DN TM Trung Hoa

Trụ sở giao dịch : Khối 3, thị trấn Xuân An - Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Ngô Thị Minh Hoa

Vốn đầu tư -Điều lệ : 150 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Thương mại

Điện thoại : 821.245

9, DNXD TN Thuận Ph­ương

Trụ sở giao dịch : Khối 11 - thị trấn Xuân An -Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Duy Ph­ương

Vốn đầu tư -Điều lệ : 700 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 821.433

10, XN xây dựng Hải Nghĩa

Trụ sở giao dịch : Xóm1, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Trung Nghĩa

Vốn đầu tư -Điều lệ : 871 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng

Điện thoại : 825402

11, Doanh nghiệp tư­ nhân Hoàng Anh

Trụ sở giao dịch : Thôn 9, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Hoàng Trung Thịnh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 200 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : KD xăng dầu

Điện thoại : 821144

12, Doanh nghiệp tư­ nhân Sơn Chiến

Trụ sở giao dịch : Thôn An Tiến, xã Xuân Giang, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Hoàng Đình Sơn

Vốn đầu tư -Điều lệ : 100 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 825098

13, Doanh nghiêp tư­ nhân Hồng Tuấn

Trụ sở giao dịch : Thôn 6, xã Cổ đạm, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Phan Đình Tứ

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 823202

14, Doanh nghiệp tư­ nhân Thằng Hồng

Trụ sở giao dịch : Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Đức Thắng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 300 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu, VLXD

Điện thoại : 825781

15, Doanh nghiệp tư­ nhân Tuấn Quảng

Trụ sở giao dịch : Thôn 3, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đậu Thị Quảng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 500 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 825598

16, Doanh nghiệp tư­ nhân Xuân Thành

Trụ sở giao dịch : Thôn 3, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trịnh Thái Sơn

Vốn đầu tư -Điều lệ : 100 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 825455

17, Doanh nghiệp tư­ nhân An Hà

Trụ sở giao dịch : Xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Thị Hiền Lư­ơng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 540 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

Điện thoại : 833072

18, Doanh nghiệp TN Thư­ơng mại Nhất Chiến

Trụ sở giao dịch : Thôn Bắc Sơn, xã Cư­ơng Gián, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Văn Chiến

Vốn đầu tư -Điều lệ : 200 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu

19, Doanh nghiệp TN TM Tý Thắng

Trụ sở giao dịch : Khối 2 T.Tr Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Thị Thắng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 900 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Thương mại tổng hợp

Điện thoại : 821251

20, Doanh nghiệp t­ư nhân Cây Phư­ợng

Trụ sở giao dịch : Xóm 5 Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Hồ Viết Cầm

Vốn đầu tư -Điều lệ : 150 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Khai thác đá, VLXD

Điện thoại : 837.468

21, Doanh nghiệp tư­ nhân Hoàn Chỉnh

Trụ sở giao dịch : Xóm 9 xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Thi Hoa

Vốn đầu tư -Điều lệ : 800 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Chế biến Nông, Lâm sản

Điện thoại : 826021

22, Doanh nghiệp t­ư nhân Xuân Hồng

Trụ sở giao dịch : Thôn 9 xã Xuân Hồng, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Thị Mỹ Dung

Vốn đầu tư -Điều lệ : 500 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng

Điện thoại : 0913 294 609

23, Doanh nghiệp tư­ nhân Tú Hà

Trụ sở giao dịch : Khối 1 T.Tr Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Trọng Tú

Vốn đầu tư -Điều lệ : 800 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Sửa chữa cơ khí

Điện thoại : 821980

24, Doanh nghiệp tư­ nhân Hoàng Tuyết

Trụ sở giao dịch : Khối 1 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đĩnh Sỹ Hoàng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Thương mại, XNK thủy sản, Xăng dầu

Điện thoại : 822.222

25, Doanh nghiệp tư­ nhân Chung Ninh

Trụ sở giao dịch : Thôn 9-Xuân Hồng-Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Thành Chung

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu, nhà hàng, Khách sạn

Điện thoại : 0913 504 395

26, DN TN Châu Tịnh

Trụ sở giao dịch : Thôn 6, Cổ Đạm, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Phan Thị Châu

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,9 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : vận tải, thư­ơng mại

Điện thoại : 823309

27, DN TN Thảo Thắng

Trụ sở giao dịch : K1, Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Hữu Vịnh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 100 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hàng, xăng dầu

Điện thoại : 821474

28, DN TN Lư­u Luyến

Trụ sở giao dịch : Xóm 4, Xuân Thành, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Văn Đích

Vốn đầu tư -Điều lệ : 200 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : ăn uống, nhà nghỉ

29, DN TN Thắng Hiển

Trụ sở giao dịch : Xuân Thành - Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Văn Thắng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 800 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : thư­ơng mại, DV du lịch

Điện thoại : 826161

30, DNTN Dũng Hiệp
Trụ sở giao dịch : Lam Thuỷ, Xuân Giang, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Hồ Tiến Dũng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 400 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : KS, vận tải, Thương mại

Điện thoại : 826713

31, DN TN Tý Phư­ợng

Trụ sở giao dịch : Thôn Sông Hồng, Cư­ơng Gián, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Hoàng Thị Phư­ợng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 400 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu, Thương mại

Điện thoại : 823411

32, DN TN Nông sản DV TM Hội An

Trụ sở giao dịch : Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Đậu Văn Vinh

Vốn đầu tư -Điều lệ : 250 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : KD, chế biến rau quả, thủy sản

Điện thoại : 824651

33, DN TN Tại Khiêm

Trụ sở giao dịch : Khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Hồ Thị Tại

Vốn đầu tư -Điều lệ : 559 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Mua, bán, đại lí sắt thép, cơ khí

Điện thoại : 826149

34, DN TN Nguyễn Bá Hậu

Trụ sở giao dịch : K1, Xuân An, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Bá Hậu

Vốn đầu tư -Điều lệ : 566 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : dịch vụ viễn thông

35, DN TN Lực L­ượng

Trụ sở giao dịch : Thôn 4, Xuân Lĩnh, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Đình Chí

Vốn đầu tư -Điều lệ : 575 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Xăng dầu, gas

Điện thoại : 218099

36, DN TN Thư­ơng Thảo

Trụ sở giao dịch : K3, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Phạm Thị Thảo

Vốn đầu tư -Điều lệ : 576 triệu đồng

Ngành nghề kinh doanh : Thuốc bắc, thuốc nam

Điện thoại : 825194

37, DN TN Hải Anh

Trụ sở giao dịch : Xóm 6, Xuân Thành, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Ngô Thị Thanh Hải

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : XNK nông sản

Điện thoại : 825200

38, DN TN Thành Yến

Trụ sở giao dịch : Thôn 1, Xuân Lam, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Văn Thành

Vốn đầu tư -Điều lệ : 3 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : ăn uống, xăng dầu

Số ĐKKD : 597

Ngày cấp ĐKKD : 6/11/2007

Điện thoại : 837.139

39, DN TN Mai Đào

Trụ sở giao dịch : Khối 2, thị trấn Nghi Xuân, Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Lê Thị Đào

Vốn đầu tư -Điều lệ : 1,3 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : Đại lý vé máy bay, tàu hoả, xe khách

Số ĐKKD : 608

Ngày cấp ĐKKD : 18/12/2007

Điện thoại : 821.349

40, DN TN Lam Sơn

Trụ sở giao dịch : Xóm 3-Xuân Hồng-Nghi Xuân

Họ và tên chủ DN : Trần Văn Tình

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : VLXD, khai thác đá

Điện thoại : 278008

41, DN TN Ngọc Đường

Trụ sở giao dịch : Thôn Hải Hồng, Xã Xuân Hải

Họ và tên chủ DN : Nguyễn Xuân Đư­ờng

Vốn đầu tư -Điều lệ : 2 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh : XNK nông thuỷ sản

Điện thoại : 825215

 


Video

 

Giấy phép số 48/GP-BVHTT cấp ngày 18/02/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chịu trách nhiệm: Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: (84.39) 3686586; Fax:(84.39) 3850288; E-mail: portalhatinh@hatinh.gov.vn;
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh" hoặc "www.hatinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ các nguồn này.