Tin tức - Sự kiện
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Quốc phòng - An ninh
Trong nước
Quốc tế
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE
thông tin cần biết

Độ ẩm: %
Gió
Tốc độ: m/s
 
°C

Số lượt người truy cập
Hội nghị kiểm điểm tập thể của Ban thường vụ Tỉnh ủy 

Trong 2 ngày 28 và 29/8, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể theo tinh thần NQ TƯ 4 - Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Dự Hội nghị có đoàn công tác TƯ do Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Tô Quang Thu làm trưởng đoàn.

Với tinh thần, thái độ nghiêm túc, cầu thị đảm bảo nguyên tắc phê bình và tự phê bình, BTV Tỉnh ủy đã kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo về các mặt tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ và thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.

Thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của TƯ, sự chia sẻ, động viên của các tổ chức, cá nhân, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, các mục tiêu KT – XH, QPAN của Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả khá. Tuy nhiên, BTV cũng thẳng thắn nhìn nhận, KT – XH trên một số lĩnh vực chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ, cải cách hành chính chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới, việc triển khai các chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên một số mặt chưa tốt, đặc biệt là công tác quy hoạch NTM, đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân chưa sát với thực tế…

Hội nghị kiểm điểm tập thể của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Theo tinh thần NQ TƯ 4, thời gian qua, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, giữ vững lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. BTV đã kịp thời tổ chức, triển khai học tập các NQ của TƯ và Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng hành động trong toàn Đảng bộ. Cùng với việc ban hành các NQ, từ năm 2008 đến nay, BTV đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát địa phương nhằm nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. BTV Tỉnh ủy cũng luôn kiên định đường lối đổi mới của Đất nước. Ban hành nhiều chủ trương để chấn chỉnh, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các đồng chí trong BTV luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, luôn phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân và cấp dưới tạo sự đồng thuận cao, luôn tiếp thu ý kiến của cá nhân từng đồng chí ủy viên đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu trong việc ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến sự phát triển KT – XH, QPAN.. Tập thể thường trực, BTV đoàn kết, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhất là nâng cao chất lượng ban hành các NQ, đề ra các chủ trương, xây dựng chương trình hành động thực hiện các NQ đảm bảo bám sát thực tế. BTV cũng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ. Ban hành nhiều NQ, chủ trương, chính sách về công tác cán bộ.

Bên cạnh những ưu điểm đó, BTV đã thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế như: Việc triển khai NQ, chủ trương, chính sách của Đảng, các phong trào, các cuộc vận động ở một số địa phương, đơn vị chưa đạt yêu cầu; Việc nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời; Nguyên tắc phê bình và tự phê bình có lúc chưa được phát huy; Trong quản lý còn để một số cán bộ vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống; Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có lúc còn thiếu nhạy bén trong việc thực hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh, vẫn còn tư tưởng chủ quan, ỷ lại; Việc quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, quản lý trách nhiệm của người đứng đầu chưa thường xuyên; Việc phân công,phân nhiệm, luân chuyển cán bộ, đề đạt lãnh đạo ở một số đơn vị, địa phương chưa thực sự phù hợp với năng lực, sở trường nên cán bộ chưa phát huy hết năng lực; Chưa có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đối với nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. Chưa chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực.

Tại Hội nghị, BTV đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ cốt cán đã nghỉ hưu và đang đương chức, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, phân tích làm rõ những vấn đề đúng và chưa đúng, yêu cầu các Ủy viên BTV báo cáo, giải trình.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, BTV Tỉnh ủy cũng đưa ra 9 giải pháp: Tập trung huy động nguồn lực khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, lao động và những điều kiện thuận lợi nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tăng cường xây dựng các lĩnh vực VH – Y tế - GD – QPAN ngày càng phát triển, vững mạnh; Tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; Xây dựng các cơ chế, thực hiện công khai dân chủ việc xét duyệt các chương trình phát triển KT – XH, các dự án, kế hoạch đầu tư, phân bổ ngân sách…; Rà soát, bổ sung và cụ thể hóa một số quy chế, quy định nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; Đổi mới công tác cán bộ, thực hiện NQ 03 của TƯ về chiến lược cán bộ thời kỳ CNH – HĐH đất nước; Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UB kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm gia giám sát của Đảng và thi hành kỷ luật Đảng; Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ trong Đảng và toàn xã hội; Đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành các quy chế, chính sách liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thu hút nhân tài, chính sách luân chuyển cán bộ và các quy định nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

(HaTinhOnline)


Video

 

Giấy phép số 48/GP-BVHTT cấp ngày 18/02/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chịu trách nhiệm: Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: (84.39) 3686586; Fax:(84.39) 3850288; E-mail: portalhatinh@hatinh.gov.vn;
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh" hoặc "www.hatinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ các nguồn này.