Trung tâm HCC Thạch Hà đưa vào giao dịch dịch vụ cung ứng điện

Kể từ ngày 1/11/2018, Trung tâm Hành chính công (HCC) huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, chính thức triển khai các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực dịch vụ cung ứng điện.

Sau một ngày hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 9 hồ sơ.

Trung tâm HCC Thạch Hà đưa vào giao dịch dịch vụ cung ứng điện
Người dân làm thủ tục về lĩnh vực dịch vụ cung ứng điện ngay trong ngày thứ 2 vận hành

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm HCC huyện Thạch Hà cũng đã tiếp nhận 51.225 lượt hồ sơ, chiếm tỷ lệ 11,75% hồ sơ trong toàn tỉnh. Trong đó, lượng hồ sơ chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai với 3.637 hồ sơ; cấp, quản lý chứng minh thư nhân dân với 4.203 hồ sơ; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 2.224 hồ sơ; lĩnh vực giao dịch bảo đảm 1.926 hồ sơ...

Theo đó, 100% hồ sơ được cập nhật và theo dõi trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đến giao dịch.

Trung tâm HCC Thạch Hà đưa vào giao dịch dịch vụ cung ứng điện
100% hồ sơ được cập nhật và theo dõi trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đến giao dịch.

TheoBaohatinh.vn

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại