Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE
thông tin cần biết
Mây mờMây mờ
Độ ẩm: 74 %
Gió
Tốc độ: 179 m/s
 
29 °C
(84.39) 3893893
portalhatinh@hatinh.gov.vn

Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT TRONG QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI Ở HÀ TĨNH 
 

Theo báo cáo của Văn phòng thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM  đến nay đã có 12 xã trong nhóm 48 xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trước năm 2015 phê duyệt đồ án quy hoạch. Tuy nhiên, theo tiến độ quy hoạch ở các địa phương quá chậm, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đó là: BCĐ cấp huyện chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn vào cuộc để tham gia xây dựng quy hoạch và lập các đề án, cán bộ các phòng chuyên môn cấp huyện chưa tập trung, chưa hiểu sâu về nội dung quy hoạch, xây dựng các đề án, thẩm định giúp UBND huyện phê duyệt; một số xã triển khai còn lúng túng, đang khoán trắng cho đơn vị tư vấn, chưa chú trọng đến việc lập Đề án nông thôn mới và Đề án phát triển sản xuất làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, vì vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.

Quy hoạch là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng NTM. Trước hết, cần xác định nội dung quy hoạch; quy hoạch NTM là quy hoạch không gian và quy hoạch hạ tầng KT- XH trên địa bàn xã, đó là: Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp có tầm nhìn từ 15-20 năm. Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn tập trung. Quy hoạch chi tiết hệ thống thuỷ lợi và giao thông nội đồng... Để giúp lãnh đạo các cấp xin giới thiệu các bước quy hoạch NTM  như sau:

            Bước 1: UBND xã lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực kinh nghiệm để ký hợp đồng khảo sát lập quy hoạch.

            Bước 2: Lập Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát và quy hoạch.

            Bước 3: UBND huyện phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, quy hoạch.

Bước 4: Họp cán bộ cốt cán thôn và xã, tập huấn đến cán bộ thôn về đề cương đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

            Bước 5: Tổ chức điều tra thực trạng theo đề cương nhiệm vụ quy hoạch ban hành tại Quyết định 370/QĐ-SNN ngày 11/02/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về việc ban hành Đề cương nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới cả về định tính và định lượng (đơn vị tư vấn và cán bộ xã, xóm cùng tham gia đánh giá điều tra và nội dung điều tra).

Bước 6: Họp cán bộ xã, xóm có đại diện của huyện thống nhất về số liệu điều tra thực trạng các tiêu chí theo đề cương. Thu thập thông tin về KT-XH của tỉnh, các quy hoạch ngành, quy hoạch của huyện để thống nhất các điểm đấu nối với quy hoạch chuyên ngành và kinh tế vùng lãnh thổ (đơn vị tư vấn cùng UBND xã),  đồng thời thảo luận thống nhất phương án quy hoạch.

Bước 7: Thu thập các thông tin về quy hoạch và thảo luận 19 tiêu chí, nêu những nội dung tiêu chí đã đạt được, bao nhiêu tiêu chí chưa đạt, đạt đến mức độ nào, ý tưởng quy hoạch của xã về các vùng sản xuất cây con chính, các vị trí chợ, bãi rác thải, nghĩa trang, khu làng nghề, TTCN...

Bước 8: Tư vấn triển khai nghiên cứu các giải pháp đưa ra phương án quy hoạch với mục tiêu. Để xây dựng một đồ án quy hoạch cấp xã có tầm nhìn ít nhất 10-20 năm. Sau khi hoàn chỉnh đơn vị tư vấn báo cáo trước cán bộ (thôn, xã, huyện) xin ý kiến.

Bước 9: Sau khi tiếp thu tập hợp tất cả các ý kiến của xã, huyện và cán bộ thôn đơn vị tư vấn cùng xã chỉnh sữa bổ sung ý kiến đóng góp của hội nghị. Tư vấn cùng xã hoàn chỉnh đồ án quy hoạch gửi về huyện và huyện ưu tiên xếp lịch, thông báo cho tổ công tác của tỉnh (Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM) để cùng nghe tư vấn báo cáo thuyết minh quy hoạch.

Bước 10:  Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp các đại biểu trong hội nghị tư vấn và xã hoàn thiện gửi về UBND huyện đề nghị thẩm định và phê duyệt.

Bước 11. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND xã và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch theo nội dung được duyệt trình phòng công thương để xác nhận hồ sơ bản vẽ (đóng dấu đã thẩm định).

Hồ sơ đồ án quy hoạch gồm:

- Bản vẽ quy hoạch đã hoàn chỉnh theo nội dung quyết định phê duyệt.

- Báo cáo thuyết minh đã hoàn chỉnh theo nội dung quyết định phê duyệt.

- Quyết định phê duyệt quy hoạch và các văn bản pháp lý có liên quan.

- Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ.

Số lượng hồ sơ tối thiểu là 09 bộ và được lưu trữ tại:

- Sở Xây dựng: 01 bộ

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 bộ

- Sở Tài nguyên và  Môi trường: 01 bộ

- UBND huyện: 03 bộ (các Phòng Công thương và NN&PTNT).

- UBND xã: 03 bộ ( không kể số lượng  bản vẽ quy hoạch dùng để công bố công khai quy hoạch do xã yêu cầu đơn vị tư vấn).

Bước12. Công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới:

UBND xã tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được UBND huyện phê duyệt.

a. Nội dung công bố quy hoạch xây dựng:

- Quy hoạch chung nông thôn mới.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã.

- Quy hoạch chi tiết hệ thống thuỷ lợi và giao thông nội đồng.

b. Hình thức công bố:

Tuỳ điều kiện thực tế tại địa phương, UBND xã quyết định công bố quy hoạch được duyệt theo các hình thức sau:

- Hội nghị công bố quy hoạch có sự tham gia của đại diện các tổ chức, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, đại diện nhân dân.

- Trưng bày công khai panô, bản vẽ tại nơi công cộng như trụ sở UBND xã, nhà văn hoá xã, thôn, xóm.

- Tuyên truyền trên các thông tin đại chúng.

Để nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về quy hoạch xây dựng và các ý thức thực hiện, giám sát thực hiện quy hoạch, nên áp dụng cả 3 hình thức công bố quy hoạch xây dựng.

c. Cấp phép xây dựng:

Cấp phép xây dựng là công việc quan trọng trong việc quản lý quy hoạch, đảm bảo việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, quản lý đất đai theo đúng mục đích sử dụng đất, tuân thủ chỉ giới xây dựng, giao thông, không vi phạm các khu cấm xây dựng, tạo kiến trúc cảnh quan ở nông thôn dần từng bước được đô thị hoá theo quá trình phát triển tất yếu của lịch sử.

*. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại các theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng

*. Phân cấp cấp giấy phép sử dụng tại xã:

- Sở xây dựng cấp phép xây dựng công trình của các tổ chức được xây dựng ven Quốc lộ, tỉnh lộ, các công trình tôn giáo xây dựng tại địa phương theo thẩm quyền.

- UBND huyện cấp phép xây dựng các công trình của các tổ chức được xây dựng tại xã, nhà ở riêng lẻ của dân ven các trục Quốc lộ, tỉnh lộ.

- UBND xã cấp phép xây dựng nhà ở của dân theo quy hoạch được phê duyệt (trừ nhà ở ven Quốc lộ, tỉnh lộ).

d. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

UBND xã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trực tiếp hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng trên địa bàn mình quản lý. Quyết định xử lý theo quy định của Pháp luật, thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết định của cơ quan Nhà nước cấp trên được giao đối với các công trình vi phạm quản lý quy hoạch xây dựng của địa phương.

Bước 13. Hồ sơ quy hoạch xây dựng NTM: Hồ sơ quy hoạch chung gồm bản vẽ với sơ đồ vị trí xã và liên hệ vùng, tỷ lệ 1/5.000-1/10.000 thể hiện liên kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng, các yếu tố tác động đến phát triển KT-XH của xã. Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp được lập theo tỷ lệ 1/5.000 và bản đồ Quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới xã… giai đoạn 2011-2020, với tỷ lệ:1.2000. Bản vẽ định hướng hạ tầng kỹ thuật, kể cả thuỷ lợi và giao thông nội đồng…

 Các chỉ tiêu, chỉ tiêu kỹ thuật quy hoạch xây dựng NTM theo Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngô Thắng

 

Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Giấy phép số 48/ GP-BVHTT ngày 18 - 02 - 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh | Cơ quan thường trực: Sở Thông tin Truyền thông
Điện thoại: (84.39) 3893893. E-mail: webhatinh@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.hatinh.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này